Bướm Đêm / 夜蝶 - SNH48

671,434

Bướm Đêm / 夜蝶

Bài hát: Bướm Đêm / 夜蝶 - SNH48

Qiāoqiāo de jīn wǎn xiāngyù zhèlǐ
Bùyào xiàng rènhé rén tíqǐ yào bǎomì
Qiāoqiāo de lái dào yǐnmì zhī dì
Jiē xiàlái zuò shénme shìqíng

AH yuèguāng zài huīyìng zhè bān yāoráo
AH yúnwù biàn dé nóngmì yāoqǐngle nǐ
Lái dàole zhèlǐ nǐ yǒu shé me mùdì
Zài zhè mírén shàonǚ huāyuán lǐ

Hēi'àn de yè yuánlái yùncáng zhè bān tiánmì
Bùzhī bù jué
Zhè wéixiǎn què yǐ chéng jìnjì
Yībù yībù xīntiào bù xī

Shìfǒu yuányì dāngrán yuànyì
Chōngmǎn wéixiǎn de yóuxì
Wúyì jiān liǎng shuāng duìzhí de yǎnjīng
Wèihé wèihé

Chénmò ràng bǐcǐ gèng jiāndìng
Shēn chū de shǒu xiàng nǐ kàojìn
Jiāocuò de qíng nǐ wǒ de xīn
Cíxióng xiāng huīyìng yèkōng zhōng dié yǐng

Mìmì de biàn dé bù xiàng wǒ zìjǐ
Māmā rúguǒ zhīdào yīdìng hěn shēngqì
Mìmì de jiù zhèyàng bù dāli
Jiù kěyǐ zòngqíng zhídào tiānmíng

AH zhèxiē bùcéng yùjiàn wèi wén huā míng
AH yòu suān tián yòu nóngyù xiāng sì yì
Bié ràng wǒ xīnjí wǒ huì dàilǐngzhe nǐ
Lái dào mírén shàonǚ huāyuán lǐ

Àiqíng zǒng shì ràng rényì luàn zhuōmō bùdìng
Bùzhī bù jué
Zhè shuāng chún zhújiàn de kàojìn
Zhè bù kěyǐ yǒu hé guānxì

Bùyào xíngjìn kě'ài de nǐ
Kuàguò línjiè xiàn de jùlí
Àiqíng zǒng shì shēn xiàn zhè míqíng
Wánquán yǐjīng

Wúfǎ zài yāyì de hūxī
Zhuórè de qíng běnnéng fǎnyìng
Kǒngjù de xīn shìfàng shuāng yì
Cíxióng xiāng huīyìng yèkōng zhōng dié yǐng

Hēi'àn de yè yuánlái yùncáng zhè bān tiánmì
Bùzhī bù jué
Zhè wéixiǎn què yǐ chéng jìnjì
Yībù yībù xīntiào bù xī

Shìfǒu yuányì dāngrán yuànyì
Chōngmǎn wéixiǎn de yóuxì
Wúyì jiān liǎng shuāng duìzhí de yǎnjīng
Wèihé wèihé

Chénmò ràng bǐcǐ gèng jiāndìng
Shēn chū de shǒu xiàng nǐ kàojìn
Jiāocuò de qíng nǐ wǒ de xīn
Cíxióng xiāng huīyìng yèkōng zhōng dié yǐng

Xem Video Bướm Đêm / 夜蝶 do ca sĩ SNH48 thể hiện, thuộc thể loại Video Nhạc Hoa miễn phí với tốc độ cao - Mp3 - Video âm nhạc, xem Video âm nhạc hay, tải nhạc với nhiều thể loại mà bạn thích. Hãy xem và thưởng thức âm nhạc cùng NhacHayMp3.Net.
Nghe nhạc Mp4 Bướm Đêm / 夜蝶 mới nhất - Nghe Nhạc Mp3 - tại Website NhacHayMp3.Net.
Xem toàn bộ