Đạo / 道 Đạo / 道 - Nha Đản Đản | Nhạc Mp3
Views: 32,655
/
0:00

Đạo / 道 - Nha Đản Đản

32,655

Dàodao dào rùdào xūyào tiānfù
Kě wǒ lù hái méi zǒu jǐ bù
Jiǎo shàng chuān de bùxié fèngle yòu bǔ
Què yě méi zǒuguò jiānghú

Dàodao dào kuài diǎn lái gè shīfu
Yěxǔ wǒ yěshìgè jiā tú
Tīng shuō gāo rén dōu chuānzhuó bái yīfú
Zěnme zhè shìgè dàshū

Yěxǔ zhè rùdào xūyào kèkǔ
Méishì dǎzuò yǒushì huàfú
Kě wǒ xīn fǎ kǒujué bèi bu shú
Kàn lái zhǐ néng qiú qiú shīfu

Tā shuō qí mén zhōng yòng de mì shù
Duàn xiān fēng ér yù dào gǔ
Yīn dùn yáng dùn xū kāi wù
Xìng zi nǐ yào nài dé zhù

Gān zhèn kǎn gěn kūn xùn lí duì
Tǔshēng jīn ér huǒ shēng tǔ
Dōng liàn sānjiǔ xià sānfú
Kàn kàn xiǎo yé zhēn gōngfū

Dàodao dào rùdào xūyào tiānfù
Kě wǒ lù hái méi zǒu jǐ bù
Jiǎo shàng chuān de bùxié fèngle yòu bǔ
Què yě méi zǒuguò jiānghú

Dàodao dào kuài diǎn lái gè shīfu
Yěxǔ wǒ yěshì gè jiā tú
Tīng shuō gāo rén dōu chuānzhuó bái yīfú
Zěnme zhè shì gè dàshū

Yěxǔ zhè rùdào xūyào kèkǔ
Méishì dǎzuò yǒushì huàfú
Kě wǒ xīn fǎ kǒujué bèi bu shú
Kàn lái zhǐ néng qiú qiú shīfu

Tā shuō qí mén zhōng yòng de mì shù
Duàn xiān fēng ér yù dào gǔ
Yīn dùn yáng dùn xū kāi wù
Xìng zi nǐ yào nài dé zhù

Gān zhèn kǎn gěn kūn xùn lí duì
Tǔshēng jīn ér huǒ shēng tǔ
Dōng liàn sānjiǔ xià sānfú
Kàn kàn xiǎo yé zhēn gōngfū

Tā shuō qí mén zhōng yòng de mì shù
Duàn xiān fēng ér yù dào gǔ
Yīn dùn yáng dùn xū kāi wù
Xìng zi nǐ yào nài dé zhù

Gān zhèn kǎn gěn kūn xùn lí duì
Tǔshēng jīn ér huǒ shēng tǔ
Dōng liàn sānjiǔ xià sānfú
Kàn kàn xiǎo yé zhēn gōngfū

Tā shuō qí mén zhōng yòng de mì shù
Duàn xiān fēng ér yù dào gǔ
Yīn dùn yáng dùn xū kāi wù
Xìng zi nǐ yào nài dé zhù

Gān zhèn kǎn gěn kūn xùn lí duì
Tǔshēng jīn ér huǒ shēng tǔ
Dōng liàn sānjiǔ xià sānfú
Kàn kàn xiǎo yé zhēn gōngfū

Nghe và tải ca nhạc hot Đạo / 道 do ca sĩ Nha Đản Đản thể hiện, thuộc thể loại Bài hát Nhạc Hoa MP3 tốc độ cao - Nghe Nhạc Hay - ca nhạc mp3, nhạc hay mp3 - đỉnh cao của âm nhạc tại NhacHayMp3.Net.
Nghe nhạc Mp3 Đạo / 道 nhanh - Nghe Nhạc Hay Nhất - tại Website NhacHayMp3.Net.
Xem toàn bộ